عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
taxrazavi.ir

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیر جدید حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور و سرپرست هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان منصوب گردیدند.

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیر جدید حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور و سرپرست هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان منصوب گردیدند. PDF چاپ نامه الکترونیکمدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی درمراسم معارفه مدیر جدید حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور گفت : مالیات کارآمدترین ابزار دولت در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به اینکه بر مبنای این دیدگاه و با نگاهی واقع بینانه به اقتصادهای موفق دنیا، میتوان به نقش و جایگاه ویژه مالیات در برقراری ثبات اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار پی برد اظهار داشت: تحلیلگران و برنامه ریزان کلان اقتصادی باید به این حقیقت باور داشته باشند که مالیات تنها تامین کننده بودجه و هزینه های جاری کشور نیست و از این فاکتور مهم میتوان در مواقع لزوم در جهت کنترل نوسانات شدید بازارهای مالی کشور همچون بازار ارز، بورس، طلا، مسکن و ...   بهره برد. حمید ابدی با اشاره به اینکه تکیه دولت به منابع مالیاتی موجب کاهش وابستگی بودجه به منابع زیرزمینی میگردد افزود: اجرای صحیح و عادلانه فرآیند پرداخت مالیات زمینه ساز پویایی، تحرک و مقاوم سازی  اقتصاد کشور در برابر تکان های اقتصادی داخلی و بین المللی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره  به نقش و جایگاه  نیروی انسانی توانمند و متعهد در دستیابی به اهداف سازمانی افزود: اگر در گذشته میزان ذخایر نفت، گاز، منابع طبیعی و زیرزمینی شاخصه های ثروت یک کشور منظور می شد، امروزه نیروی انسانی متخصص و کارآمد در راس هرم ثروت قرار گرفته است. بر این اساس توانمند سازی نیروی انسانی موجود و بهره مندی از مدیران شجاع، باتجربه و کارآمد قطعا میتواند یکی از عوامل موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود باشد.

در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاشهای ارزشمند مهدی هاشمی مدیر سابق حسابرسی مالیاتی این شهرستان ، محمد حسن جمشیدی از سوی مدیر کل به سمت مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور منصوب شدند.

همچنین در مراسم دیگری مدیر کل امور مالیاتی استان ضمن قدردانی از خدمات ارزنده سیدمحمد حقیر السادات که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، آقای جعفر علیزاده را به عنوان سرپرست جدید هیاتهای حل اختلاف مالیاتی این اداره کل منصوب نمودند.
آخرین بروزرسانی دردوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵