عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
taxrazavi.ir

طی حکمی از سوی مدیر کل امور مالیاتی استان سعید شمس به سمت مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه منصوب شد

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
طی حکمی از سوی مدیر کل امور مالیاتی استان سعید شمس به سمت مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه منصوب شد PDF چاپ نامه الکترونیکحمید ابدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی حکمی سعید شمس را به سمت مدیرحسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه منصوب نمودند.

در همین راستا مدیر کل امور مالیاتی استان به همراه جمعی از معاونین اداره کل با حضور در اداره امور مالیاتی شهرستان تربت حیدریه و دیدار با کارکنان این شهرستان، حکم مدیریت امور مالیاتی این شهرستان را به آقای سعید شمس ابلاغ و برای ایشان در انجام امور محوله آرزوی موفقیت نمودند.

حمید ابدی در حاشیه این جلسه اظهار داشت: بی شک استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب، بکارگیری سرمایه های انسانی توانمند و انتخاب مدیران لایق و سخت کوش سه عامل مهم در تحقق اهداف عالیه سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

همچنین در این مراسم از تلاشها و خدمات ارزنده آقای محمد حسن جمشیدی مدیر سابق این شهرستان که هم اکنون عهده دار مدیریت حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور می باشند قدردانی شد.آخرین بروزرسانی درچهارشنبه, ۰۱ دی ۱۳۹۵